hvem er vi

Soroptimist international

Logoet er tegnet af Anita Houts Thompson.Godkendt på den første Internationale Soroptimist Convention 1928 i Washington D.C.

Soroptimistemblemet 
bæres af alle soroptimister over hele verden. 

 

 

Emblemet symboliserer en fri kvinde, der får styrke fra 
egegrenen til højre og fremgang fra laurbærgrenen til venstre

 

 

Vi er en verdensomspændende organisation for kvinder i erhverv, der gennem projekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status.

 

Vi er en verdens største kvindeorganisation med bl.a. repræsentation og taleret i FN, og mange andre nationale og internationale humanitære organisationer.

 

Organisationen er neutral i partipolitiske og religiøse spørgsmål, og fungerer rundt i Verden som NGO´er. 
(Non Governmentel Organisation).
Vi er med til at lukke vinduer op ud til det globale samfund og få fælleskabet til at ”Leve af lyst til – at ville andre det bedste”

 
 

Organisationen er en paraplyorganisation med et organ øverst - Soroptimist International (SI), dernæst 4 federationer - The Americas, Europa, Great Britain & Ireland og South West Pacific, dernæst unionerne - Danmark, Sverige, mv. og så klubberne.

 

 

 

Verdensplan -Verdensdel - Nationer - Land

 

Soroptimismen opstod i USA, hvor den første klub blev startet i 1921.

 
 
 

 SI består af 90.000 soroptimister i 3.000 klubber i 124 lande.

 

 Danmarksunionen består af 2.000 soroptimister i 71 klubber.

 

 Soroptimister er kvinder i erhverv, der danner netværk såvel nationalt som internationalt.

Vores formål er:

 

At arbejde for menneskerettigheder

At sikre alle lige ret til uddannelse

At stoppe vold mod kvinder

At sikre anerkendelse af og støtte til kvinders betydning for bevarelse af naturens ressourcer og beskyttelse af miljøet

At mindske følgerne af væbnede konflikter for kvinder og børn

At forebygge sygdom og fremme sundhed for alle

At udrydde fatigdom især blandt verdens kvinder og børn

At sikre at alle piger får bedst mulige vilkår for at udvikle eget potentiale

Soroptimisternes motto: A global voice for women